sidhuvud 150111

Välkommen!

På dessa sidor presenteras information om Loddbynäset

och Loddbynäsets samfällighetsförening.

 

Hemsidan är främst avsedd för boende på området. För att få tillgång till informationen i menyn Samfälligheten krävs därför ett lösenord. Boende som saknar lösenord kan kontakta någon i styrelsen för att få aktuellt lösenord.

 

Bildspelet samt informationen Att bo på Loddbynäset
är öppna för alla att ta del av.