Välkommen!

På dessa sidor presenteras information om Loddbynäset

och Loddbynäsets samfällighetsförening.

 

Hemsidan är främst avsedd för boende på området. För att få

tillgång till informationen i menyn Samfälligheten

krävs därför ett lösenord. Boende som saknar lösenord kan kontakta någon i styrelsen för att få aktuellt lösenord.

 

Bildspelet "Ett år på Loddbynäset" är öppet för alla att ta del av.